esc_ackrediteringAckreditteringen är gjord, nu ska jag åka in på området och lasta av alla tavlorna.